Rogaland Politihundelag 40 år

Historikk
I 1975 ble interesseorganisasjonen Stavanger- og Rogaland politihundelag stiftet. Det var Reidar Olsen (nåværende æresmedlem i klubben) som syntes det var på sin plass at det ble en organisering på disse hundeførerne som «gikk og slang». Reidar selv hadde ikke godkjent hund denne gangen, men ble likevel den første formannen i klubben. Reidar Olsen godkjente sin første hund i 1979.

Reidar sitt første mål den gang han startet som formann, var å få økt antall hundestillinger fra to til fire. Etter hvert fikk distriktet også sin første instruktør, Lidvin Larsen. Lidvin fikk etter hvert en stilling som distriktsinstruktør, og fikk ansvaret for all hundeutdanningen både i Rogaland og i Agder. Senere gikk han inn som ansvarlig for instruktørutdanningen ved Politihøgskolen hvor han holdt på til han var pensjonist og vel så det.

Fortsett å lese «Rogaland Politihundelag 40 år»