Hundefører og studentveileder

Her kommer en liten artikkel om hvordan det er å fungere som hundefører og samtidig være studentveileder. Jeg vet at det er flere som mener at dette ikke er noe god kombinasjon. Det er heller ikke mange hundeførere som er fast student veileder.

Da jeg begynte som veileder var jeg ikke hundefører, men fortsatte med student etter at jeg ble hundefører. Så ble det sagt at en ikke fikk ha student når en var hundefører, derfor var det et par år jeg ikke hadde student.

I forhold til hvordan vaktlagene var sammensatt, ble jeg da ofte kjørende alene. Malvin, min godkjente patruljehund, sviktet imidlertid ikke, og var alltid med. Men det var flere oppdrag som ikke ble optimalt løst, siden jeg var alene.

Det kom en periode, der ordensavdelingen ble yngre og yngre og det ble vanskelig å få nok veiledere. Jeg ble derfor spurt om jeg igjen ville være veileder. På grunn av at jeg ofte ble kjørende alene og etter man etter min mening løser oppdrag best ved å være minst to tjenestepersoner, sa jeg ja til det. Men jeg satte et krav om at de som skulle være med meg, måtte være interessert i hund og ha interesse for det fagfeltet.

Min erfaring med å ha student som hundefører, er ubetinget positiv. Studentene liker å være med på alt av oppdrag. De har også likt å være med på hundetreningene, noe som har gjort at vi har hatt flere figuranter å spille på. Men de har ikke vært med på treningen hver treningsdag. Jeg har sammen med dem funnet alternativ, slik at de får kommet seg gjennom fagplanen og vel så det.

Når vi har hatt fagdager, treningssamlinger og lavinetreninger, har vi benyttet oss av studentene som har ønsket å bli med oss. Dette har, slik jeg ser det, vært en vinn vinn situasjon. Vi får en mye mer effektiv trening og studentene får et innblikk i hva hundetjenesten går ut på, og vi er kanskje med på å gjøre at noen finner ut at de ønsker å bli hundeførere senere i tjenesten.

I mine år som veileder, har jeg også vært med på pilotprosjektet der man hadde to studenter pr veileder. Utfordringene ved det var plassproblematikken i kjøretøy, så en lærte og kun ta med det mest nødvendige ut på patrulje.

Studentene selv synes det er kjekt å få være med meg som hundefører. (sier de vertfall) I løpet av året får de også muligheten til å være med på å kjøre cellevogn, samt annen aktuell tjeneste, som up, etterretning osv. Så bytter jeg med andre studentveilederes studenter, så studentene får være med andre kollegaer for å se hvordan de jobber.

Så til hundeførere som lurer på og eventuelt får lov til å være studentveiledere, så ser jeg ikke noe problem/konflikt ved å ha med seg en student. De er også ivrige og positive til å legge ut spor, felt og stille opp ved anledning til trening i arbeidstiden.

 

Elisabeth, Malvin og Chilli

Legg igjen en kommentar