Dommerkurs i regi av NPHL

Helgen 7.-9. juni arrangerte Norsk Politihundelag dommerkurs i konkurranseprogrammet for narkotikahunder. Det var Knut Larsen fra Oslo Politiets Tjenestehundklubb og Gunnar Klingenberg fra Bergen Politihundelag som var teknisk arrangører, verter og sensorer. En jobb de tok på strak arm og besto med glans.

Dagens konkurranseprogram ble vedtatt av NPHL i 2009 og revidert i 2012. Det har ikke tidligere vært arrangert dommerkurs i det nye programmet, men det ble i forkant av NM for narkotikahunder på Jæren høsten 2009 oppdatert allerede godkjente dommere i nytt program. Likevel har det de siste årene vært vanskelig å skaffe autoriserte dommere til NM.

Deltagerne var Torill Borøchstein og Gusta Sand fra OPTK, Kjetil Dybsland og Britt Brugrand fra BPHL, Karina Fjellstad og Andreas Straum fra Telemark samt Lilliand Tveit og undertegnede fra RPHL.
Vi møttes på Sæter gård fredag ettermiddag for gjennomgang av programmet, øvelse for øvelse. Det ble innledningsvis påpekt visse feil og mangler i programmet og i løpet av helgen ble denne listen ganske lang. Etter teorien fyrte vertskapet opp grillen utenfor Bodegaen og Knut og Gunnar hadde forberedt seg godt og handlet inn masse god mat og drikke til alle mann. Det ble god stemning og mange gode historier i løpet av kvelden.

Lørdagen ble frokosten innatt utenfor bolig 8 i strålende sommervær. Vi delte oss inn parvis hvor hvert par hadde ansvar for å legge ut og arrangere hver sin øvelse i henholdsvis leilighet, industri, lydighet og objekt. Gunnar og Knut hadde forberedt øvelsen bilsøk dagen i forveien og det var den øvelsen vi startet med.

Hver øvelse ble avsøkt av 2 ekvipasjer og vi dømte parvis en og en ekvipasje før vi i gruppen diskuterte karakterer og trekkmomenter. Diskusjonene ble mange og gode. Utover dagen var vi alle ganske samstemte i karaktergivningen. Det ble oppdaget flere svakheter ved programmet, blant annet manglet det mange viktige trekkmomenter både i forhold til markering og miljø. Det var både lærerikt, samt nyttig å gjennomgå programmet på denne måten og Gunnar ville i etterkant lage en liste over presiseringer til styret i NPHL. Disse bør komme inn i programmet uten at det foretas endringer i selve øvelsene.

Lørdag kveld ble det repetisjon av grilling og gode historier. Alle var imidlertid ganske slitne etter en lang dag med dømming, så det ble tidlig kveld. Kurset ble avsluttet søndag etter leilighetssøk og evaluering. Gjennomgangsmelodien var at det hadde vært et lærerikt og nyttig kurs, vi fikk påpekt viktige mangler i forhold til både trekkmomenter og lydteksten i programmet og vi fikk oppleve hvor konsentrasjonskonsumerende det er å følge med på alle detaljer over tid.

Alle var enige om at det er viktig at det holdes fast på at det i rundløypen er 2 dommere som dømmer i hver øvelse slik det står i programmet. Dette både med hensyn til deltagerne som fortjener en nøye og uhildet dømming av sine øvelser men også med hensyn til dommerne som skal kunne gi en like god og grundig dom fra første til siste ekvipasje. Så da får vi håpe at mange av oss “nyutdannede” møtes i Tromsø til høsten.

Elisabeth

Legg igjen en kommentar