Narkotikahund og forebygging

Forebyggende politiarbeid med narkotikahund

I 2013 hadde jeg 112 pågrepne med min narkotikahund, Zanto. Han har vist seg som en skikkelig jeger i gata, men jeg har jammen trent på dette og gått mine timer på Jernbanestasjonen, Kulturhuset, Ruten på Sandnes, kjøpesenter og mange andre plasser.
Mange av de pågrepne har aldri vært i kontakt med politiet før og mange har vært ungdom og småbarnsforeldre. Et eksempel var en dame jeg pågrep med noen gram amfetamin, som hadde brukt narkotika siden hun var 13 år uten å bli tatt av politiet eller fanget opp av Barnevernet.

Et annet eksempel er en plattformsjef med marihuana i lomma eller bestemoren på 65 år med barnebarnet på fanget som etter en lengre prat erkjente at hun røykte marihuana jevnlig. I tillegg har jeg pågrepet mange småbarnsmødre som har vært positive på urinprøve, og de har alle gått til sin lege med ”rene” prøver i mange år. Flere av disse har mistet omsorgen for sine barn, men dessverre tror jeg at vi har vært for sent ute i de fleste tilfeller!

Barnevernstjenesten, som jeg har bistått en rekke ganger, har meget store utfordringer i å kontrollere og tørre å plassere unger som er i risikosonen. Jeg har sett gjentatt tilfeller der småbarnsforeldre manipulerer og lurer både Barnevern og sin fastlege med medbrakt urin. Urinen får/kjøper de av venner eller de tar endog urin fra sine egne unger de leverer. Det er eksempler på gravide rusmisbrukere innlagt på tvang, som må holde seg rusfrie, selger urinen sin til de som trenger det. Og legene blir aldri lei av å bli lurt!

Når småbarnsmoren/faren leverer inn ”rene” prøver over litt tid, ender det mange ganger med at Fylkesnemden tilbakefører barn til foreldre som konstant ruser seg og er eksperter i å manipulere. De har jo levert ”ren” urinprøve! De blir tatt av politiet med positiv urinprøve på mandag og så levere de ”ren” urinprøve til legen sin noen dager etterpå. At barnefaren har mange hundre straffbare forhold betyr ikke så mye, siden han er inni i en ”god periode”. At mor kanskje har blitt fratatt de andre ungene sine for 10-15 år siden betyr ingenting, Det biologiske prinsippet står sterkt i Norge og hun må jo få en ny sjanse!

Hvem tenker på barn sine rettigheter i disse tilfellene? Hvis du blir pågrepet av politiet, eller er siktet/tiltalt i en straffesak, har du alle rettigheter. Barn kan ikke forsvare seg selv og de forsvarer endog sine egne foreldre til siste slutt, de er jo tross alt foreldrene deres. Rusen og kriminaliteten går i arv. Dette er det utallige eksempel på og det vil ikke ta slutt før det skjer store endringer.

Etter min mening kunne det vært en fast narkotikahund avgitt til å bistå U18 i de forskjellige driftsenheter, barnevernsvakten og barnevernet generelt. Arbeidsoppgavene hadde stått i kø!

Steikefett fra Tanzania

U18 på Sandnes skal ha all skryt for å bruke hund aktivt og være en pådriver. Samfunnet har enorme utfordringer i bekjempelsen av narkotika, spesielt opp i mot ungdom og småbarnsforeldre. Jeg har endog vært på ransaking og funnet frossen urin i fryseboksen. Småbarnsmoren svarte det var steikefett fra Tanzania. At hun hadde avgitt rene prøver til legen sin over lang tid frem til politiet tok en urinprøve, ville hun ikke høre snakk om. Den urinprøven jeg tok slo ut på det meste av narkotiske stoffer.

Hvorfor har ikke barnevernstjenesten en egen enhet som driver oppsøkende kontroll med tanke på urinprøver og hvorfor er det ikke et eget enhetskontor som tar urinprøver. Alle prøvene må sendes inn til Folkehelseinstituttet for skikkelig analyse, der det fremkommer hvor mye f. eks THC, amfetamin med mer det er i urinen. Prøvene må også tas på en slik måte at det ikke er mulig å jukse. Dette er barn det dreier seg om!

Forsvarer

Jeg ble spurt i Fylkesnemden en gang av forsvarer hvordan det kan ha seg at barnemoren avga positiv prøve til politiet på mandagen på en rekke narkotiske stoffer, men kort tid etter avga ren prøve til legen? Det forsvarer antyder er selvfølgelig at prøven til politiet var feil. Jeg forklarte kort at vi foretar urinprøver på en slik måte at det ikke lar seg gjøre å jukse med falsk urin eller manipulere på andre måter. Jeg sa videre at jeg alltid sender inn urinprøven til Folkehelseinstituttet for å få en sakkyndig uttalelse. Den kan ingen forsvarer bortforklare. I tillegg forklarte jeg at de prøvene vi tar alltid er positive.

Så lenge barnevern, politi, Fylkesnemden og andre aktører/etater ikke setter inn de riktige tiltakene, kommer man til kort, enkelt og greit! Det er barna som taper på det og dermed samfunnet i sin helhet. Vi trenger et offensivt barnevern og et politi som setter mer fokus på forebygging.

Et eksempel til slutt. Jeg bistod på en transport av en barnevernsjente i 2013. Hun hadde vokst opp hos foreldre som gikk på amfetamin og hun hadde endog fått amfetamin av mor og far. De hadde blitt fratatt omsorgen etter lang, lang tid, men da var det for sent. Jenta hadde utviklet store, psykiske problemer. Hun slet også med bruk av narkotika.

Denne jenta trenger minimum 2-3 personer rundt seg døgnet rundt i egen institusjon. Hva koster dette samfunnet i året og hva koster det samfunnet totalt frem til hun er voksen og kanskje klarer seg selv? Jeg mener absolutt ikke at denne jenten ikke trenger hjelp eller at man skal bruke penger på henne, men tenk hvis samfunnet hadde gjort det riktige fra starten av. Nemlig å frata omsorgen rett etter fødsel. Kanskje jenta hadde levd lykkelig i en velfungerende familie da?

Hvem tror at en rusmisbruker er i stand til å ta seg av et barn eller flere, for ikke å snakke om hvis både mor og far ruser seg. De fleste foreldre synes det er utfordrende nok å ta seg av sine barn med lekser, fritidsaktiviteter, bursdager og lignende. En rusavhengig vil aldri prioritere sitt barn foran rusen, det er min bastante mening!
Kort fortalt: det er forebygging som gjelder.

Leiv Kjetil

Legg igjen en kommentar