Cannabis sett med en fasleges øyne

Dagfinn Haarr: Cannbis sett med fastlegeøyne

Jeg er lege med 33 års erfaring, spesialist i allmennmedisin og samfunnsmedisin, fastlege for 540 sjeler og assisterende kommuneoverlege 50 %, ansvar for smittevern og rus.

Har siden 1997 hatt kontakt med ca 330 mennesker med rusproblemer, for tiden er 228 av dem på min pasientliste. Viktig for meg har vært å se hvor alvorlige skader en del av mine pasienter har fått av cannabisbruk, selvsagt stort sett i kombinasjon med andre rusmidler og nikotin. Dødsfall av lunge- og hjertesvikt hos pasienter under 60 års alderen gjør inntrykk!

Jeg har også en liten forskerkarriere gående, har fått offentliggjort to vitenskapelige artikler og vunnet en allmennmedisinsk forskningspris. Jeg arbeider nå med et stort materiale der jeg har sjekket lungene til de aller fleste pasientene som jeg har hatt kontakt med, og målet er å se om cannabisbruk forverrer lungefunksjonen mer enn sigarettrøyking alene.

Jeg har mange pasienter i min praksis som bruker eller har brukt cannabis. I de fleste tilfellene dreier det seg om hasjrøyking i forskjellige varianter (pipe, ”bøtte” eller joint). Det er ganske overraskende hvor alvorlige virkninger dette relativt svake stoffet har hatt på fysisk og psykisk helse hos mine pasienter.

Cannabisbruk kan være dødelig:

Dette stemmer ikke med den vanlige oppfatningen av at dette er et mildt og ufarlig naturprodukt. Blant mine pasienter er det et stort antall som er døde av alvorlig Kols (lungesvikt) i alderen 47 til 63 år, altså langt lavere enn ”vanlige” Kols-pasienter. Vi har ikke funnet annen grunn til den store lungesvikten enn at kombinasjonen cannabisrøyking og nikotin øker ødeleggelsen av lungevevet hos utsatte individer.I tillegg til dette, har flere pasienter dødd plutselig, antagelig av hjertesykdom. Dette er rapportert også fra utlandet, og det ser ut til at cannabisinntak kan være medvirkende til dette.

Cannabis kan gi alvorlig angst, depresjon, søvnvansker og sinnssykdom:

Dette stemmer heller ikke med det mange brukere rapporterer, nemlig at cannabis virker beroligende og gir god søvn. Men problemet er at disse psykiske problemene oppstår ”under tåka”, altså den kraftige dempende effekten som cannabis også har. Det er først når folk slutter helt med cannabis og holder opp i 2-3 måneder, at de oppdager at de faktisk sover bedre uten ”nattis/nattatjallen” og at mye av den angsten og uroen de har merket, faktisk gikk over da de sluttet med cannabis. Det er dessuten vist at det er dobbelt så mange cannabisbrukere som blir alvorlig sinnslidende enn resten av befolkningen.

Cannabisbruk kan gi fysisk avhengighet og abstinenser dersom man prøver å slutte:

Tidligere ble det sagt at det å slutte med cannabis ikke ga fysiske abstinenser, men dette stemmer ikke. Mange brukere opplever fysiske abstinenser som ligner de som kommer når man slutter med heroin eller morfin, bare svakere. Nyere forskning viser at det ikke er så rart, fordi cannabisreseptorene (de stedene i hjernen der cannabis virker) ligner svært mye på heroin/morfinreseptorene. Derfor må pasientene være forberedt på fysisk ubehag når de slutter med cannabis, og vi kan hjelpe dem med medisiner på samme måte som når de slutter med heroin.

Cannabisbruk over tid bremser muligheten til læring, konsentrasjon, planlegging og gjennomføring av planene:

Jeg pleier å si ”Hva er det som går og går og aldri kommer til døra?”, og svaret er: ”En cannabisrøyker som prøver å gjøre noe med livet sitt”.

Cannabisinntak demper de delene av hjernen som har med planlegging, igangsetting, læring av nye ting å gjøre. Det sier seg selv at det er nesten umulig å gjennomføre skolegang og studier dersom man er daglig påvirket av cannabis. Cannabis påvirker lillehjernen. Og lillehjernen regulerer bevegelsene våre, det betyr at cannabisrøykere får dårligere motorikk. Det betyr at bil- og mopedkjøring samt arbeid på verksteder eller andre farlige plasser er uforsvarlige sysler for personer som er påvirket av cannabis.

Cannabis sitter lenge i kroppen:

Cannabis suger seg fast i fettvevet og slippes gradvis ut i blodet etter hvert. Det betyr at det er vanskelig å si når en person er helt cannabisfri, fordi cannabis kan gjenfinnes i urinprøvene i uker, kanskje måneder etter siste inntak.

Min erfaring er helt skremmende og tydelig: Cannabis er et farlig stoff som gir store problemer både fysisk og psykisk hos mange av de som bruker det til daglig. Det er ingen sikker ”laveste dose” som ikke gir effekter, derfor er det sikreste å holde seg helt unna!

Legg igjen en kommentar