Fengselene flyter over av narkotika

Hvor ofte leser vi ikke i media om hverdagen i norske fengsler. De som blir satt inn til soning kommer ut som mer belastet narkomane enn før de startet soningen.

Det hender titt og ofte at innsatte uttaler seg i media og lager dette bildet for folk flest.

Vi som jobber for å forebygge og stoppe innsmugling, blir ofte konfrontert med denne problemstillingen.

Det er viden kjent at mange av de som soner i fengsel for en eller annen kriminell gjerning de har foretatt seg, også sliter med rus.
Samler en masse folk med samme type problemstilling under samme tak, så er det vel naturlig å tenke seg at de har noen av de samme interesser. Det blir da gjerne snakket om hvordan en skal få fatt i rus.

Med bakgrunn i denne problemstillingen ville vi i Kriminalomsorgen foreta en undersøkelse/rassia mot et av de fengslene som har vært mest i søkelyset gjennom media.

I Rogaland har narkotikahundeførere fra Kriminalomsorgen, Politiet og Tollvesenet et veldig godt samarbeid og ikke minst felles treninger.
Så for oss ble det helt naturlig å spørre våre samarbeidspartnere om bistand.

Vi samlet 6 hundeførere, 4 fra kriminalomsorgen, 1 fra politi og 1 fra tollvesenet samt 6 fengselsbetjenter fra et annet fengsel enn det vi skulle kontrollere.

Alle de ansatte ved fengselet som vi skulle gå inn i, fikk informasjon om aksjonen rett før aksjonen startet. Så alle ble tatt ut av ordinær tjeneste for denne aksjonen.

Kun leder/nestleder av fengselet hadde informasjon om hva som skulle foregå og det var de som i hovedtrekk hadde planlagt aksjonen.

Etter frokost ble alle ca 80 innsatte stilt opp for visitasjon og søk på ved hjelp av hunder som var utdannet for personsøk. Av de 6 hundene vi hadde tilgang til var 3 personsøkshunder.

Når vi var ferdig med personsøk, ble alle innsatte visitert manuelt. De ble deretter samlet på egnet sted som i forveien var avsøkt med hund. Her ble de holdt under oppsikt av betjenter ved fengselet.
Alle rom som tilhørte fengselet ble så avsøkt med hund og deretter visitert manuelt.

Skap, bøttekott, bager, lager, vaskerom, dusj, wc…. Kan ikke nevne alle steder, men egen sekretær noterte flittig hvor vi hadde vært og ikke vært.

Hele dagen gikk med til denne aksjonen. De innsatte skal ha stor ros for at de tok dette med stor ro. Vi hadde selvsagt planer for hva som kunne gå galt.

Når vi i ettertid ser på resultatet i forhold til det mediatrykket vi har vært under, så står ikke disse to verdene i forhold til hverandre.

Resultat:

*6 mann fikk vi markering på uten at det ble funnet noe ulovlig. Klær kan ha lukt i seg over lang tid hvis det ikke blir vasket grundig. Men alle måtte selvfølgelig avgi urinprøve.
*1 mann hadde 1 ulovlig tablett i sin tobakkspakke.

Det er ikke sikkert at denne aksjonen er representativ for norske fengsler, men til daglig så er de funnene vi gjør i størrelseorden ”brukerdoser”.

Kampen mot narkotika kommer til å fortsette i samfunnet og fengsler selv om resultatet denne dagen ikke var det vi forventet.

Hilsen
Roald og Disa.

Legg igjen en kommentar